Tự xác định khả năng làm việc độc lập, biết đâu là thế mạnh bản thân, định hướng doanh nghiệp từ ý tưởng độc đáo cho...