Người 40 tuổi nên tập tạ còn người từ 70 tuổi trở lên thường xuyên ra ngoài đi bộ. Vận động giúp cơ thể phòng ngừa...